Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM
Kapitel i bok, 2015

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Kaj Suneson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Leading Issues in Knowledge Management Vol 2

73-94
978-1-910810-34-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-1-910810-34-7

Mer information

Skapat

2017-10-07