Meeting the Future (MEET)
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

MEET syftar till att möjliggöra och öka kommunikationen mellan människa-människa genom att använda artifakter. Målet med detta är att öka gruppens möjlighete att diskutera och fatta beslut. Tekniska så väl som organisatoriska lösningar kombineras för att öka innovationen på lösningarna.

MEETs mål är att skapa konkurrenskraftig och innovativ produktion genom radikalt nya möjligheter till möten mellan kunskapsarbetare som producerar, även om de är skilda åt i tid och rum.

MEET vill öka

  • Organisations flexibiliteten
  • Innovationsnivåer i produktion
  • Effektiviseringen av produktionen genom att ha ett mer holistiskt perspektiv av produktionsprocessen
  • Social hållbarhet och antalet attraktiva arbetsplatser inom produktion genom att stärka företagens varumärken.

MEET vill också bidra till effektivare kommunikation, problemlösning och kvalitetsökning genom effektivare och flexiblare mötesmiljöer.

 

Projektledare: Åsa Fast-Berglund


Kontakt:
Åsa Fast-Berglund

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

LaRay AB

Hjälteby, Sweden

Skelack AB

Skellefteå, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03337
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/ME...

Senast uppdaterat

2018-11-07