Digital salstentamen - Mina reflektioner som examinator
Övrigt konferensbidrag, 2018

Presentation vid BLENDIT 2018 om mina erfarenheter av att använda digitala examinationsverktyg.

industriell ekonomi

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

BLENDIT 2018: EXAMINATION OCH ÅTERKOPPLING MED DIGITALA VERKTYG
Göteborg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Pedagogiskt arbete

Kommunikationssystem

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09