TACO (insTruction innovAtion for Cognitive Optimisation)
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Digitalisering och kognitiv beslutsstöd utgör trender inom teknikutvecklingen som kan möta demografiska utmaningar och möjliggöra en större inkludering och tolerans för människors individuella förutsättningar inom tillverkningsindustrin. Genom att förbättra arbetsinstruktioner och anpassa dem till nya teknologier och utforma strategier för digitalisering av produktionsnära system ämnar TACO-projektet att ta itu med både existerande och framtida utmaningar som påverkar den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.

TACO-projektet förväntas bidra till ökad digitaliseringsmognad hos de deltagande företagen, samt minska den mentala arbetsbelastningen för den produktionsnära personalen genom mer effektiv informationsdelning.

De deltagande företagen kommer att ha egna utvecklingsarbeten kring informationsdelning och arbetsinstruktioner som involverar både digitalisering och nya arbetssätt. Inom ramen för detta, bidrar TACO-projektets tre fokusområden med både kunskap från forskning och erfarenhetsutbyte:
- Digitalisering. Hur ser mognaden och strategier ut inom digitalisering?
- Delning. Hur och vilken information och kunskap kan delas bland produktionsnära personal?
- Design. Hur utformas stöd för effektiv delning och digitalisering av information och kunskap?

Deltagare

Dan Li (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anna Landström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Malin Tarrar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Combitech

Linköping, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03119
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/T...

Senast uppdaterat

2021-05-24