Global Technology Challenges: Swedish Perspective
Övrigt konferensbidrag, 2016

Introduction to a panel discussion on technology challenges in higher education, where I provided a Swedish perspective.

Pedagogy

Challenges

Technology

Higher education

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

2nd International Conference on Technology in Higher Education
Marrakech, Morocco,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Pedagogiskt arbete

Kommunikationssystem

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-11