The Final Verification Process - Methods for increased efficiency
Paper i proceeding, 2001

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Jan Lindér

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

12th Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POM-2001), Orlando, FL, USA

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07