The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

virtual prototype

knowledge transfer

automotive industry

Final verification

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

The Electronic Journal of Knowledge Management

Vol. 4 2 181-188

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Lärande

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06