Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig)
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet E-DIG syftar till att utveckla en digital lärplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare i svensk industri. Målet är att skapa en webbaserad flexibel lärplattform, som samlat erbjuder utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion. Lärplattformens målgrupp är bl a operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag samt utbildningsaktörer.
Förväntade effekter och resultat
Projektet E-DIG resulterar i en flexibel moduluppbyggd digital lärplattform för effektivt kompetenslyft för att konkret stödja digitaliseringsförmågan i svensk industri. Förväntade effekter är höjning och breddning av digitaliseringskompetensen med ett integrerat hållbarhetsperspektiv. Projektet skapar nya möjligheter för tids- och rumsoberoende träning och utbildning, individ-, och företagsanpassning samt kombinationsutbildning i både en digital och fysisk miljö.
Planerat upplägg och genomförande
Lärplattformen utgår en fysisk demo-bilfabrik där moduler vidareutvecklas utifrån industriparters behov för fabrikers digitalisering. En konceptmodell tas gemensamt fram där företagen bidrar till lärplattformens konkreta innehåll. Pedagogisk utveckling och hållbarhetsvärderingar sker för respektive modul.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Sandra Mattsson

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

ABB Sverige

Västerås, Sweden

CGM Group

Borås, Sweden

Good solutions

Göteborg, Sweden

Göteborgs tekniska college

Göteborg, Sweden

Prevas

Västra Frölunda, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Swedish Match

Göteborg, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

XMReality

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Projektets webbplats

http://www.swerea.se/edig

Senast uppdaterat

2018-09-06