Innovative continuous upgrades of high investment product-services (USE-IT-WISELY)
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Introduktion
Use It Wisely är ett EU-forskningsprojekt, finansierat av the FP7 framework, som kommer att pågå från 2013 till 2016. Projektet bygger på den världsklassiga kunskapen från 20 partners över hela Europa, som alla är ledande inom sina respektive områden: energi, maskiner, rymd, kontor, fordon, skepp, möbler, exploatering, spridning, forskning och den akademiska världen.


Projektet fokuserar på slutanvändaren. Det kommer att göra det möjligt för europeiska tillverkare att tillverka produkter och tjänster som kan anpassas till den föränderliga marknaden, den föränderliga affärsmiljön och kundmål genom att demonstrera den toppmoderna affärsmodellen och plattformen. Detta möjliggör i sin tur livslång anpassning av höginvesterad produktservice. Anpassningen sker genom en målmedveten och efterfrågestyrd sekvens av innovativa kontinuerliga uppgraderingar av produktservice.


Projektet kommer att gå igenom viktiga faser för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Dessa faser innefattar: plattformsutveckling, utformning av prototyper, testning av prototyper, demonstrationer och genomföranden samt kommunikations- och exploateringsuppgifter.

Nyckelåtgärder
Use It Wisely kommer att utveckla och demonstrera anpassningsplattformen som består av följande tre element:
1.    En multidisciplinär aktör-produktservice systemmodell
2.    En anpassningsmekanism baserad på de involverade aktörernas kunskaper och färdigheter
3.    En interaktiv samarbetsmiljö där partners kan arbeta med de olika anpassningsfaserna


Fördelarna med ett Use It Wisely-tillvägagångssätt
Use It Wisely-tillvägagångssättet kommer att resultera i ett vetenskapligt genombrott genom att skapa och validera en holistisk systemteknisk struktur som kombinerar människa-maskin-system, produktlivscykelhantering, affärs- och organisationsdynamisker samt livscykelanalyser. Use It Wisely-tillvägagångssättet är unikt eftersom dess tillämpningsdimension består av sex kluster som kombinerar forskningsinstitutioner och industrier. Kluster är en fördel eftersom de utnyttjar de starka kopplingar som redan existerar mellan forskningsorganisatorerna och industrierna, vilket möjliggör för mer produktiva projektet och därmed också större fördelar för slutanvändaren.
 
Fördelar
•    Produktomfattning: stora investeringar, lång och hållbar livslängd, unika eller anpassade produkter (ju längre livslängd, desto fler möjligheter till uppgraderingar)
•    Tillämpningsomfattning: integreringsproblem kring människa-system (osäkerhet baserad på den mänskliga faktorn hanteras av mänskliga aktörer i anpassningsloopen)


Fördelar med projektet för Europa
Use It Wisely-projektet kommer att bidra med viktiga fördelar för Europa genom att tillåta europeiska tillverkare att erbjuda produkter och tjänster som kan anpassas efter nya kundmål och föränderliga marknader. Projektet kommer att undersöka en ny affärsmodell som implementerar en kontinuerlig produktservice adaptation genom en sekvens av små innovativa steg.


Use It Wisely kommer att öppna upp nya affärer för tillverkarna och deras leverantörer och underleverantörer, samt öppna upp nya möjligheter för kunder. Projektet kommer att öka konkurrensfördelar genom flexibilitet i produktservice, lägre kostnader, kortare ledtider och minskad miljöpåverkan. Projektet kommer hjälpa att omvandla människors kunskaper och färdigheter till produktservice värde, vilket i sin tur stärker Europas globala konkurrenskraft och säkerställer inhemsk sysselsättning.
 

Kontakt
Johan Stahre, johan.stahre@chalmers.se

För mer information om projektet, se vår engelska webbplats.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jonatan Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maheshwaran Gopalakrishnan

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Advanced Logistics Technology Engineering Center Spa

Torino, Italy

Berner Fachhochschule (BFH)

Burgdorf, Switzerland

C.C.I.C.C. Limited

Dublin, Ireland

Gispen International Bv

Culemborg, Netherlands

Hermia Business Development Ltd

Tampere, Finland

Institute of Communication and Computer Systems

Athina, Greece

International Naval Surveys Bureau

Peiraias, Greece

M. Moschatos - K. Stratis Oe

Koropi, Greece

Metso Minerals Oy

Helsinki, Finland

Naytiliakes Metaforikes Kai Epikoinoniakes Epixeiriseis Seability Etaireia Periorismenis Euthinis

Peiraias, Greece

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Den Haag, Netherlands

Rd Velho Oy

Hyvinkaa, Finland

Tecnatom SA

San Sebastian De Los Reyes - Madrid, Spain

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Thales Group

Neuilly Sur Seine, France

Universidad De Malaga

Malaga, Spain

University of Nottingham

Nottingham, United Kingdom

Vastalla SRL

Torino To, Italy

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/609027
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-26