Framtidsoperatören
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projekt Framtidsoperatören möjliggör konkurrenskraftig produktion för svenska företag, inom ett brett spektrum av branscher.

Projektets mål är framtidens verktygslåda för kompetenta individer närmast produktionsprocessen. Dessa operatörer har avgörande påverkan på flexibilitet, produktivitet och kvalitet.

Framtidens verktyg baseras på mobil kommunikation, beslutsstöd och informationsteknik som förstärker operatörernas handlingsförmåga. Projektets potential är stor för 100 000-tals operatörer i svensk industri. Projektet möjliggör även inkluderande arbetsplatser som stödjer nationella resp. europeiska sysselsättningsmål om 80% resp. 75% för åldrarna 20-64.

Brukarföretag i projektet är: Boliden, LKAB, Sandvik Coromant, AB Volvo, Astra Tech, SKF och AAB AB.

Systemutvecklare: (stora och små företag) Beijer Electronics, AB Volvo, CGM, ATS och Capee group. Göteborgs Tekniska College möjliggör stark spridning genom mängdutbildning av operatörer. Luleå tekniska univ. och Chalmers bidrar med analysmetoder, intervjuer, lab för användartester, utveckling av pilotinstallationer. Chalmers leder projektet.

Projektet har fyra faser: användarbehovs-analys, delsystem-utveckling, delsystem-integration samt implementering, utbildning och användartester. Arbetat är indelat i sex arbetspaket med milstolpar. Operatörs-situationerna för process- respektive verkstadsindustri analyseras först separat och sammanförs sedan i generiska lösningar som implementeras och testas i lab och industri.

Projektledare: Johan Stahre (Chalmers), Lena Moestam Ahlström (AB Volvo)

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Cecilia Berlin

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Vanesa Garrido Hernandez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Sandra Mattsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Malin Tarrar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Beijer Electronics AB

Malmö, Sweden

Boliden Mineral AB

Boliden, Sweden

Göteborgs tekniska college

Göteborg, Sweden

LKAB

Luleå, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-01275
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

www.framtidsoperatoren.se

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Fr...

Senast uppdaterat

2020-05-07