Cecilia Berlin

Docent vid Design & Human Factors

Cecilia Berlin är docent på avdelningen för Design & Human Factors, där hennes forskning fokuserar på ergonomi i bred bemärkelse samt hur mänskliga förmågor och begränsningar samspelar med de förutsättningar som ges av den designade (medvetet utformade) arbetsmiljön. Forskningen syftar till parallellt ökande av mänskligt välbefinnande och systemprestanda i olika yrken, i synnerhet tillverkande industri och produktion. Hennes forskning syftar till att bidra till god arbetshälsa i ett preventivt (med avseende på skador, obehag och nedsatt prestation) och salutogent perspektiv.

Ergonomi är en stark möjliggörare för framtidens välmående arbetssystem, som bör präglas av god ergonomi, produktivitet, säkerhet, komfort och attraktivitet. Cecilias forskning har genom åren spänt över social hållbarhet, globala utmaningar, ergonomins ekonomiska effekter och betydelsen av lyckad samverkan mellan olika aktörer vid arbetsplatsdesign. Målet med forskningen är att öka kunskapen om hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser och arbete ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor.

Cecilia undervisar i ergonomi-, etik- och forskningsmetodikrelaterade moment i ett flertal kurser på Chalmers och blir flitigt anlitad som talare för industri, myndigheter och allmänhet både inrikes och internationellt, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.

Källa: chalmers.se
Image of Cecilia Berlin

Visar 64 publikationer

2023

How industrial maintenance managers perceive socio-technical changes in leadership in the Industry 4.0 context

Camilla Lundgren, Cecilia Berlin, Anders Skoogh et al
International Journal of Production Research. Vol. 61 (15), p. 5282-5301
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) of marine piloting in a Swedish Context

Cecilia Berlin, Gesa Praetorius
Human Factors in Transportation. Vol. 95 (2023), p. 709-718
Paper i proceeding
2023

Human-centric production and logistics system design and management: transitioning from Industry 4.0 to Industry 5.0

Eric H. Grosse, Fabio Sgarbossa, Cecilia Berlin et al
International Journal of Production Research. Vol. 61 (22), p. 7749-7759
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2022

Development of a stakeholder identification and analysis method for human factors integration in work system design interventions – Change Agent Infrastructure

Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård, Maral Babapour Chafi et al
Human Factors and Ergonomics In Manufacturing. Vol. 32 (1), p. 151-170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Ergonomics of Office Work in a VR Environment: A State-of-the-art Literature Review

Maral Babapour Chafi, Cecilia Berlin
Conference Proceedings of the 51st NES Conference: Work Well - Ergonomics in an unpredictable world
Paper i proceeding
2021

Cognitive Ergonomics of Assembly Work from a Job Demands–Resources Perspective: Three Qualitative Case Studies

Matilda Wollter Bergman, Cecilia Berlin, Maral Babapour Chafi et al
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 18 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

”Lite vanligt hyfs skadar inte” – Forskningsrapport 2021:5

Dan Hasson, Karin Villaume, Cecilia Berlin
Rapport - Stiftelsen Handelsrådet
2021

COREQ checklist for the research project PreKo, 2018-2021

Cecilia Berlin, Ann-Christine Falck, Matilda Wollter Bergman et al
Övrigt
2021

A Systemic Overview of Factors Affecting the Cognitive Performance of Industrial Manual Assembly Workers

Cecilia Berlin, Matilda Wollter Bergman, Maral Babapour Chafi et al
Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 221 LNNS, p. 371-381
Paper i proceeding
2020

A framework for operative and social sustainability functionalities in Human- Centric Cyber-Physical Production Systems

Marta Pinzone, Federico Albé, Davide Orlandelli et al
Computers and Industrial Engineering. Vol. 139
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Smart Maintenance: an empirically grounded conceptualization

Jon Bokrantz, Anders Skoogh, Cecilia Berlin et al
International Journal of Production Economics. Vol. 223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Smart Maintenance: a research agenda for industrial maintenance management

Jon Bokrantz, Anders Skoogh, Cecilia Berlin et al
International Journal of Production Economics. Vol. 224
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Smart Maintenance: Instrument Development, Content Validation and an Empirical Pilot

Jon Bokrantz, Anders Skoogh, Cecilia Berlin et al
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 40 (4), p. 481-506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation

Cecilia Berlin, Maral Babapour Chafi
Rapport - Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
2019

ACD³ as a framework for design of ergonomic workplaces. Ergonomics in a Global World

Lars-Ola Bligård, Cecilia Berlin
Work. Vol. 62 (1), p. 5-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Why social sustainability counts: The impact of corporate social sustainability culture on financial success

Gregor Schönborn, Cecilia Berlin, Marta Pinzone et al
Sustainable Production and Consumption. Vol. 17, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

'All They Do Is Win': Lessons learned from use of a serious game for Circular Economy education

Katherine Whalen, Cecilia Berlin, Johanna Ekberg et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 135, p. 335-345
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Manual picking from flat and tilted pallet containers

Robin Hanson, Lars Medbo, Cecilia Berlin et al
International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. 64, p. 199-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Perceived industrial usefulness of the ACD³-matrix - an interview study with product developers

Lars-Ola Bligård, Eva Simonsen, Cecilia Berlin
Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018
Paper i proceeding
2018

The power of the dollhouse: Comparing the use of full-scale, 1:16-scale and virtual 3D-models for user evaluation of workstation design

Lars-Ola Bligård, Cecilia Berlin, Cecilia Österman
International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. Volume 68 (November 2018), p. 344-354
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

ACD³ as a framework for design of ergonomic workplaces

Lars-Ola Bligård, Cecilia Berlin
Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018)
Paper i proceeding
2018

A Methodology to Align Core Manufacturing Capabilities with Sustainable Manufacturing Strategies

Ilaria Giovanna Barletta, Cecilia Berlin, Mélanie Despeisse et al
Procedia CIRP. Vol. 69, p. 242-247
Paper i proceeding
2017

Change Agent Infrastructure (CHAI) – a Stakeholder Analysis Tool for Ergonomics- and Work Environment- Related Change Projects

Cecilia Berlin, Jonatan Berglund, Erik Lindskog
Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 498 (2017), p. 715-726
Paper i proceeding
2017

Ergonomics activities in the product development process

Lars-Ola Bligård, Eva Simonsen, Cecilia Berlin
NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE, p. 224-231
Paper i proceeding
2017

Using the ACD3-ladder to manage multi-phase requirements on end-user products

Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård, Eva Simonsen
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 4 (DS87-4), p. 425-434
Paper i proceeding
2017

A novel comparative design procedure for reconfigurable assembly fixtures

Ilker Erdem, Christoffer E Levandowski, Cecilia Berlin et al
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. Vol. 19, p. 93-105
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Maintenance in digitalised manufacturing: Delphi-based scenarios for 2030

Jon Bokrantz, Anders Skoogh, Cecilia Berlin et al
International Journal of Production Economics. Vol. 191, p. 154-169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

“Power Base” Tactics for Workplace Change – an Interview Study with Industrial Engineers and Ergonomists

Cecilia Berlin, Patrick Neumann, Nancy Theberge et al
Ergonomics. Vol. 60 (5), p. 613-627
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Involving users in a ship bridge re-design process using scenarios and mock-up models

Cecilia Österman, Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård
International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. 53, p. 236-244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

ACD³ - a new framework for activity-centered design

Lars-Ola Bligård, Eva Simonsen, Cecilia Berlin
Proceedings of NordDesign, NordDesign 2016. Vol. 2
Paper i proceeding
2016

Prerequisites and Conditions for Socially Sustainable Manufacturing in Europe’s Future Factories – results overview from the SO SMART Project

Cecilia Berlin, Ilaria Giovanna Barletta, Paola Fantini et al
Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 490, p. 319-330
Paper i proceeding
2016

An Activity Centered Design framework for Determining Design Decision Levels in Production Systems

Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård
Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 490, p. 455-463
Paper i proceeding
2016

Production system geometry assurance using 3D imaging

Jonatan Berglund, Erik Lindskog, Johan Vallhagen et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 132-137
Paper i proceeding
2015

Prerequisites for a high-level framework to design sustainable plants in the e-waste supply chain

Ilaria Giovanna Barletta, Björn Johansson, Johanna Reimers et al
Procedia CIRP. Vol. 29, p. 633-638
Paper i proceeding
2015

Social Implications of Introducing Innovative Technology into a Product-Service System: The Case of a Waste-Grading Machine in Electronic Waste Management

Naghmeh Taghavi Nejad Deilami, Ilaria Giovanna Barletta, Cecilia Berlin
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 460, p. 583-591
Paper i proceeding
2015

EBooks as course literature in ergonomics and human factors

Lars-Ola Bligård, Cecilia Berlin
19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne Australia
Paper i proceeding
2015

Comparing 2D and 3D models as tools for evaluation of workplaces

Lars-Ola Bligård, Cecilia Berlin, Cecilia Österman
NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE
Övrigt konferensbidrag
2014

Social Sustainability KPIs in Operations Management: A Gap between the Reactive and the Proactive Stance

Naghmeh Taghavi Nejad Deilami, Caroline Adams, Cecilia Berlin
Swedish Production Symposium 2014, SPS14
Paper i proceeding
2014

Mapping the Current Social Sustainability Practices of the European Manufacturing Industry

Paola Fantini, Marco Taisch, Caroline Adams et al
Swedish Production Symposium 2014, SPS14
Paper i proceeding
2014

Using 2D and 3D models as tools during a workplace design process – a question of how and when

Lars-Ola Bligård, Cecilia Österman, Cecilia Berlin
NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE - 46
Paper i proceeding
2014

Avenues of entry: how industrial engineers and ergonomists access and influence human factors and ergonomics issues

Cecilia Berlin, Per Medbo, Nancy Theberge et al
European Journal of Industrial Engineering. Vol. 8 (3), p. 325-348
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Socially Sustainable Manufacturing: Exploring the European Landscape

P. Fantini, C. Palasciano, M. Taisch et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 439 (2), p. 474-481
Paper i proceeding
2013

Social Sustainability Challenges for European Manufacturing Industry: Attract, Recruit and Sustain

Cecilia Berlin, Caroline Dedering, Guðbjörg Rist Jónsdóttir et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 414, p. 78-85
Paper i proceeding
2012

Keyword Mingling workshop - a method for identifying and consolidating industrially perceived needs and requirements of future operators

Cecilia Berlin, Jonas Andersson, Åsa Fasth et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

The operator of the future – a key to competitive industry in a future information society

Camilla Grane, Lena Abrahamsson, Jonas Andersson et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

Describing Human-Automation Interaction in production

Sandra Mattsson, Åsa Fasth, Cecilia Berlin et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2011

Human Factors Experiences in Context - Comparing Four Industrial Cases Using a Soft Systems Framework

Cecilia Berlin
The Ergonomics Open Journal. Vol. 4, p. 131-144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Enabling end-user participation in ship design

Cecilia Österman, Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård
Proceedings of the 43rd Annual Nordic Ergonomics Society Conference - Wellbeing and Innovation Through Ergonomics, p. 243-248
Övrigt konferensbidrag
2010

Time-related ergonomics evaluation for DHMs: a literature review

Cecilia Berlin, Tara Kajaks
International Journal of Human Factors Modelling and Simulation. Vol. 1 (4), p. 356-379
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Corporate-internal vs. national standard – A comparison study of two ergonomics evaluation procedures used in automotive manufacturing

Cecilia Berlin, Roland Örtengren, Dan Lämkull et al
International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. 39 (6), p. 940-946
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

SIMTER: a Multi-Aspect Virtual Production System Evaluation Tool.

Cecilia Berlin, Salla Lind, Juhani Heilala et al
Proceedings of the XLth Conference of the Association of Canadian Ergonomists, September 14-17, 2009
Paper i proceeding
2008

A Production Simulation Tool for Joint Assessment of Ergonomics, Level of Automation and Environmental Impacts

Salla Lind, Boris Krassi, Björn Johansson et al
International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
Paper i proceeding
2008

Linking ergonomics simulation to production process development

Salla Lind, Boris Krassi, Juhani Viitaniemi et al
2008 Winter Simulation Conference, WSC 2008; Miami, FL; United States; 7 December 2008 through 10 December 2008, p. 1968-1973
Paper i proceeding
2008

National Standard vs. Corporate-Internal Ergonomics Evaluation - an Industrial Case Study

Cecilia Berlin, Roland Örtengren, Dan Lämkull et al
The 40th annual Nordic Ergonomic Society Conference, NES 2008, Reykjavík, Iceland, August 11-13
Paper i proceeding
2008

DHM - Evaluation Tools.

Dan Lämkull, Cecilia Berlin, Roland Örtengren
Handbook of Digital Human Modeling: Research for Applied Ergonomics and Human Factors Engineering (Human Factors & Ergonomics). Vincent. G. Duffy (Ed.). Taylor & Francis, CRC Press.
Kapitel i bok
2007

Towards Dynamic Ergonomics Analysis of Work Sequences in Virtual Environments.

Dan Högberg, Gunnar Bäckstrand, Dan Lämkull et al
Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (2007 FAIM), Philadelphia, USA, June 2007, p. 581-588
Paper i proceeding
2007

On the Development of a Time-Sensitive Ergonomics Evaluation Method

Cecilia Berlin
39th annual conference of the Nordic Ergonomics Society NES 2007 Conference CD, p. 119-
Paper i proceeding
2007

Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference, Oct 1-3 2007, Lysekil, Sweden

Cecilia Berlin, Lars-Ola Bligård
Samlingsverk (redaktörskap)

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 10 forskningsprojekt

2023–2026

SMR aircraft architecture and technology integration project (SMR ACAP)

Mélanie Despeisse Produktionssystem
Cecilia Berlin Design & Human Factors
Qi Fang Produktionssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2022–2024

Virtuellt kontorsarbete (VirKA) - fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer

Cecilia Berlin Design & Human Factors
Maral Babapour Chafi Design and Human Factors
AFA Försäkring

1 publikation finns
2019–2020

Friska och välmående arbetsplatser - Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi

Cecilia Berlin Design and Human Factors
Maral Babapour Chafi Design and Human Factors
Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

1 publikation finns
2018–2021

Modell för prediktiv bedömning av kognitiv belastning – PreKo

Cecilia Berlin Produktionssystem
Åsa Camilla Söderström Design and Human Factors
Matilda Bergman Design and Human Factors
Roland Örtengren Produktionssystem
Maral Babapour Chafi Design and Human Factors
Ann-Christine Falck Produktionssystem
AFA Försäkring

5 publikationer finns
2015–2017

3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Björn Johansson Produktionssystem
Daniel Nåfors Produktionssystem
Liang Gong Produktionssystem
Jonatan Berglund Produktionssystem
Erik Lindskog Produktionssystem
Cecilia Berlin Produktionssystem
VINNOVA

5 publikationer finns
2014–2017

Effektiv och uthållig naturstensproduktion

Gauti Asbjörnsson Produktutveckling
Lars-Ola Bligård Design and Human Factors
Cecilia Berlin Produktionssystem
Magnus Evertsson Produktutveckling
VINNOVA

2013–2015

Socially sustainable manufacturing for the Factories of the Future (SO SMART)

Johan Stahre Produktionssystem
Cecilia Berlin Produktionssystem
Europeiska kommissionen (EU)

1 publikation finns
2012–2014

Framtidsoperatören

Magnus Åkerman Produktionssystem
Sandra Mattsson Produktionssystem
Malin Tarrar Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Vanesa Garrido Hernandez Produktionssystem
Lars-Ola Bligård Design and Human Factors
Anna-Lisa Osvalder Design and Human Factors
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Cecilia Berlin Produktionssystem
VINNOVA

2011–2013

Visuell Produktion - utveckling och drift av komplexa tillverkningssystem

Björn Johansson Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Cecilia Berlin Produktionssystem
Erik Lindskog Produktionssystem
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Cecilia Berlin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.