3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Syfte och mål: Målet är att utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.

Syftet är att förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre verktyg för planering av layouter och arbetsplatser genom att utveckla virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning för test av scenarier i en verklighetstrogen 3D-miljö. De individuella tekniklösningarna finns kommersiellt idag. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av 3D-SILVER kommer driva på utvecklingen som visar att CAD-data kommer att ersättas mer frekvent av punktmoln i framtiden. Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jonatan Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Cecilia Berlin

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Liang Gong

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Erik Lindskog

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Daniel Nåfors

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

ATS AB

Göteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-01451
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2019

On Brownfield Layout Planning

Licentiatavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29