3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Syfte och mål: Målet är att utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen. Syftet är att förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre verktyg för planering av layouter och arbetsplatser genom att utveckla virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning för test av scenarier i en verklighetstrogen 3D-miljö. De individuella tekniklösningarna finns kommersiellt idag. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av 3D-SILVER kommer driva på utvecklingen som visar att CAD-data kommer att ersättas mer frekvent av punktmoln i framtiden. Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

Participants

Björn Johansson (contact)

Biträdande professor at Product and Production Development, Production Systems

Jon Andersson

Projektledare at Product and Production Development, Production Systems

Jonatan Berglund

Doktorand at Product and Production Development, Production Systems

Cecilia Berlin

Forskare at Product and Production Development, Production Systems

Erik Lindskog

Doktorand at Product and Production Development, Production Systems

Collaborations

ATS AB

Göteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Fraunhofer-Chalmers Centre

Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

University of Skövde

Skövde, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-02-08