3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Syfte och mål: Målet är att utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen. Syftet är att förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre verktyg för planering av layouter och arbetsplatser genom att utveckla virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning för test av scenarier i en verklighetstrogen 3D-miljö. De individuella tekniklösningarna finns kommersiellt idag. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av 3D-SILVER kommer driva på utvecklingen som visar att CAD-data kommer att ersättas mer frekvent av punktmoln i framtiden. Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

Participants

Björn Johansson (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Jonatan Berglund

Doktorand vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Cecilia Berlin

Docent vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Liang Gong

Doktorand vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Erik Lindskog

Projektassistent vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Daniel Nåfors

Doktorand vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

ATS AB

Göteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

University of Skövde

Skövde, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 4,500,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-09-19