Modell för prediktiv bedömning av kognitiv belastning – PreKo
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

PreKo-projektets övergripande syfte är att bidra till socialt hållbart arbetsliv genom att utforska effekterna av kognitiv belastning vid monteringsarbete, samt utveckla en prediktiv kognitiv bedömningsmodell som beslutsstöd vid tidig utformning av monteringslösningar och arbetsuppgifter. Tanken är att möjliggöra bättre helhetsbedömning i tidigt stadium, med syfte att proaktivt minska kombinatoriska belastningsrisker. Komplexa arbetsmiljöer ställer höga krav på individens förmåga att ta in rätt information och fatta rätt beslut i rätt ögonblick - detta kan resultera i uppgiftsrelaterad stress som kan leda till ohälsa, demotivation och sjukfrånvaro. Projektets tänkta effekt är att skapa kunskap och verktyg för att tidigt upptäcka och förebygga arbetsuppgiftsrelaterad stress, vilket förväntas resultera i förbättrad hälsa och ökad effektivitet och kvalitet på produkter och tjänster. Projektets tillämpningshemvist är primärt monteringsarbete i tillverkningsindustri, men gäller alla arbetsuppgifter som fordrar instruktioner och därmed innebär kognitiv belastning. Modellen bör kunna gagnas omgående efter projektavslut av (industriella) företag med egen utveckling av arbetssystem och organisation.

Deltagare

Cecilia Berlin (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maral Babapour Chafi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Matilda Bergman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Ann-Christine Falck

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Camilla Söderström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

AFA Försäkring

Projekt-id: dnr 170018
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

AFA Försäkring

Projekt-id: dnr 170018
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-21