SMASh – Smart Maintenance Assessment
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Det stora effektmålet med SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande roll i att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik i produktion.

Att implementera Smart Maintenance är därför viktigt för att tillverkningsföretag skall kunna nå sin vision om störningsfri produktion och framtida konkurrenskraft.

Projektidén är att utveckla Smart Maintenance Assessment (SMA): ett verktyg för benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag.

Verktyget kommer stödja implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Det finns liknande verktyg inom andra områden, t.ex. kvalitetsutveckling. De få tillgängliga verktygen inom underhållsbranschen har dock begränsningar, t.ex. att de saknar ett fokus på digitalisering.

Ett konsortium som inkluderar företag från diskret och kontinuerlig produktion, tillsammans med tjänsteleverantörer och akademiska partners, kommer samarbeta för att utveckla och validera verktyget genom användandet av avancerade statistiska metoder på stora datamängder från industrin.

Mer om Smart Maintenance vid Chalmers: https://www.chalmers.se/smartmaintenance

Deltagare

Anders Skoogh (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jon Bokrantz

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Camilla Lundgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

API Maintenance Systems

Göteborg, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Öresundsbron

Limhamn, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Quant Service Sweden AB

Ludvika, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-04