Socially sustainable manufacturing for the Factories of the Future (SO SMART)
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Information om projektet finns endast på engelska.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Cecilia Berlin

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Festo Ag & Co Kg

Esslingen, Germany

Fondazione Politecnico Di Milano

Milano, Italy

Panepistimio Patron

Rio Patras, Greece

Tty-Saatio

Tampere, Finland

Unternehmens- Und Wertekultur Gmbh

Bonn, Germany

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/s...

Senast uppdaterat

2020-09-02