Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference, Oct 1-3 2007, Lysekil, Sweden
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Redaktör

Cecilia Berlin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07