Friska och välmående arbetsplatser - Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Detta projekt är ett expertuppdrag från Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Mynak) som kommer att mynna ut i en samling av kunskapssammanställningar inom olika aspekter av temat "Friska och välmående arbetsplatser". 

Text från Mynak.se: 

"Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet finns ett stort intresse av att förebygga och minimera risker, men det har också börjat komma mer forskning kring hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas för att vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa och effektivitet. Vi ser att det är viktigt att vi får med de fysiska delarna i arbetet och därför tittar vi närmare på den forskning som finns och vad den säger om kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa och välmående. Vi kommer också att se om det finns områden som det behöver forskas mer inom, så en del av arbetet handlar om att ta reda på vilka kunskapsluckor som finns i dagsläget."

 

Deltagare

Cecilia Berlin (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Maral Babapour Chafi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Projekt-id: 19/00070
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-29