Effektiv och uthållig naturstensproduktion
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Målet med projektet är att åstadkomma en effektivitetsökning genom ny eller förbättrad teknik inom naturstensproduktion. Bättre planering vid brytning kan öka utbytet och därmed minska energiförbrukningen/ uttagen volymenhet.

Målet är också att förbättra arbetsmiljön, öka kunskapen hos personalen, samt sprida information om produkten.

Följande mål har formulerats: Genom att kombinera studier och praktisk tillämpning skall vi till juli 2017 utveckla produktionstekniken för blocksten och tillhörande produkter i syfte att öka lönsamheten och stärka svensk konkurrenskraft.

Förväntade resultat är effektivare produktion med högre utbyte i brytningsprocessen och produkter med högre värde samtidigt som man skapar en effektivare resursanvändning av energi samt bättre arbetsmiljö. En kvalificerad bedömning av förbättringspotentialen och produktionsökning är minst 20%.

Flera av delprocesserna har god potential för förbättrad effektivitet och optimering. Processer som främst kommer att studeras är: borrning, linsågning, transporter och processlogistik.

Arbetsmiljö, energiförbrukning och kunskapsspridning kommer att vara i fokus.

Ett antal huvudområden har identifierats och under dem ett antal delprojekt.

Huvudområdena är:

  • Teknik och process bästa teknikval, primärblocksplanering, optimering
  • Arbetsmiljö säkerhet, ergonomi, buller och sociala aspekter
  • Energi och miljö bränsle- och elförbrukning
  • Logistik modellering och simulering av processflöden
  • Produkter blocksten, residualsten, krossprodukter Informationsspridning kurser, seminarier och utbildningsmaterial

Deltagare

Gauti Asbjörnsson (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Cecilia Berlin

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Lars-Ola Bligård

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Magnus Evertsson

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Emmaboda Granit AB

Emmaboda, Sweden

Hallindens granit

Brastad, Sweden

Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk)

Kristianstad, Sweden

Swimpex Granit

Färlöv, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-24