Effektiv och uthållig naturstensproduktion
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Målet med projektet är att åstadkomma en effektivitetsökning genom ny eller förbättrad teknik inom naturstensproduktion. Bättre planering vid brytning kan öka utbytet och därmed minska energiförbrukningen/ uttagen volymenhet.

Målet är också att förbättra arbetsmiljön, öka kunskapen hos personalen, samt sprida information om produkten.

Följande mål har formulerats: Genom att kombinera studier och praktisk tillämpning skall vi till juli 2017 utveckla produktionstekniken för blocksten och tillhörande produkter i syfte att öka lönsamheten och stärka svensk konkurrenskraft.

Förväntade resultat är effektivare produktion med högre utbyte i brytningsprocessen och produkter med högre värde samtidigt som man skapar en effektivare resursanvändning av energi samt bättre arbetsmiljö. En kvalificerad bedömning av förbättringspotentialen och produktionsökning är minst 20%.

Flera av delprocesserna har god potential för förbättrad effektivitet och optimering. Processer som främst kommer att studeras är: borrning, linsågning, transporter och processlogistik.

Arbetsmiljö, energiförbrukning och kunskapsspridning kommer att vara i fokus.

Ett antal huvudområden har identifierats och under dem ett antal delprojekt.

Huvudområdena är:

  • Teknik och process bästa teknikval, primärblocksplanering, optimering
  • Arbetsmiljö säkerhet, ergonomi, buller och sociala aspekter
  • Energi och miljö bränsle- och elförbrukning
  • Logistik modellering och simulering av processflöden
  • Produkter blocksten, residualsten, krossprodukter Informationsspridning kurser, seminarier och utbildningsmaterial

Deltagare

Gauti Asbjörnsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Cecilia Berlin

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Magnus Evertsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Emmaboda Granit AB

Emmaboda, Sweden

Hallindens granit

Brastad, Sweden

Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk)

Kristianstad, Sweden

Swimpex Granit

Färlöv, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-04063
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-24