DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Trots bra förutsättningar så ökar inte antalet installationer av kollaborativa robotar inom slutmontering i svensk industri. Högsta automationsgrad finns tidigt i kedjan, ju närmare slutkund produkten kommer desto mer manuellt arbete finns. En bidragande orsak är att produkten inte är designad för en automatiserad montering. DIPPA vill öka interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign för att öka automationen i slutmonteringen.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Jönköping University

Jönköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

Projekt-id: 2018-05039
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

VINNOVA

Projekt-id: 2018-05039
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-26