DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)
Research Project , 2019 – 2021

Trots bra förutsättningar så ökar inte antalet installationer av kollaborativa robotar inom slutmontering i svensk industri. Högsta automationsgrad finns tidigt i kedjan, ju närmare slutkund produkten kommer desto mer manuellt arbete finns. En bidragande orsak är att produkten inte är designad för en automatiserad montering. DIPPA vill öka interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign för att öka automationen i slutmonteringen.

Participants

Åsa Fasth Berglund (contact)

Docent vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

Jönköping University

Jönköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

FFI - Strategic Vehicle Research and Innovation

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-12-15