DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)
Research Project, 2019 – 2021

Trots bra förutsättningar så ökar inte antalet installationer av kollaborativa robotar inom slutmontering i svensk industri. Högsta automationsgrad finns tidigt i kedjan, ju närmare slutkund produkten kommer desto mer manuellt arbete finns. En bidragande orsak är att produkten inte är designad för en automatiserad montering. DIPPA vill öka interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign för att öka automationen i slutmonteringen.

Participants

Åsa Fasth Berglund (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

Jönköping University

Jönköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-05039
Funding Chalmers participation during 2019–2021

FFI - Strategic Vehicle Research and Innovation

Project ID: 2018-05039
Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-02-26