GARFIEID - Spelifiering av automationsstrategier för industri 4.0
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

GARFIEID avser att få en strategisk konsensus gällande automationsstrategier och engagemang hos personalen genom att implementera digitala lärverktyg i form av en innovativ spelplattform. Genom anpassad lärprocess och adaptiva kursmoment kommer varje
individ få olika typer av teori beroende på resultat. Detta gör att kursen anpassas till individ och att personer från olika delar av organisationen kan ta till sig kunskapen av kursen. Framtidens ledare inom kollaborativ automation kommer utbildas på Chalmers, både gällande studenter och operatörer. GARFIELD vill öka nyttiggörandet genom ny innovativ kunskapsöverföring. Meningen är också att minska den administrativa arbetsbördan för högskolan genom att se till att studenterna är motiverade att ta sig igenom sin utbildning
under den avsedda studietiden, detta avser även operatörer som vidareutbildar sig på Chalmers. Det här ska göras genom att använda olika designprinciper inom det pedagogiska upplägget för Chalmers digitala kurser. Designprinciperna är hämtade från interaktionsdesign och speldesign så kallad gamification/spelifiering.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Insert Coin AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-15