GARFIelD - Spelifiering av automationsstrategier för industri 4.0
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

GARFIEID avser att få en strategisk konsensus gällande automationsstrategier och
engagemang hos personalen genom att implementera digitala lärverktyg i form av en
innovativ spelplattform. Genom anpassad lärprocess och adaptiva kursmoment kommer varje
individ få olika typer av teori beroende på resultat. Detta gör att kursen anpassas till individ
och att personer från olika delar av organisationen kan ta till sig kunskapen av kursen.
Framtidens ledare inom kollaborativ automation kommer utbildas på Chalmers, både gällande
studenter och operatörer. GARFIELD vill öka nyttiggörandet genom ny innovativ
kunskapsöverföring. Meningen är också att minska den administrativa arbetsbördan för
högskolan genom att se till att studenterna är motiverade att ta sig igenom sin utbildning
under den avsedda studietiden, detta avser även operatörer som vidareutbildar sig på
Chalmers. Det här ska göras genom att använda olika designprinciper inom det pedagogiska
upplägget för Chalmers digitala kurser. Designprinciperna är hämtade från interaktionsdesign
och speldesign så kallad gamification/spelifiering.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Insert Coin

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-07