COMPLEX - Komplex produktion, stöd för opimering av direkt och indirekt arbete, kompetens och information
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

Projektet tar fram ny generell kunskap för att strategiskt planera, hantera och optimera komplexa
produktionssystem. Begreppet komplexitet analyseras och modelleras, och en metod tas fram
för att kunna mäta, jämföra och kommunicera graden av komplexitet, från stations- till fabriksnivå.
Här ingår analys av komplexitetens inverkan på relationen mellan det direkta och indirekta arbetet i
produktionen, informations- och kompetensbehov, och metoder för att stödja detta.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Sandra Mattsson

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Malin Tarrar

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Parker Hannifin AB

Borås, Sweden

Stoneridge Electronics AB

Örebro, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ko...

Senast uppdaterat

2018-05-28