ProAct, Proaktiva monteringssystem
Forskningsprojekt , 2006 – 2009

Framtida monteringssystem antas utvecklas kontinuerligt, vilket blir en gemensam och parallell uppgift för montörer, beredare, produktions- och produktutvecklare. Frekvent informationsutbyte mellan olika yrkesgrupper blir avgörande för att skapa snabba "besluts-loopar" med korrekt återkoppling av monteringssystemets verkliga produktionsförutsättningar, om möjligt i realtid.

Det övergripande målet för forskningsprojekt är att utveckla proaktiva monteringssystem för att uppnå hög effektivitet/ produktivitet över tiden. I detta sammanhang skall arbetspaketet skapa förutsättningar för effektiviserat informationsflöde samt innehållsspecifikationen för ProAct:s beslutstöd.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Electrolux

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Stoneridge Electronics AB

Örebro, Sweden

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06