5G-Enabled Manufacturing II (5GEMII)
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

En central del av industriell digitalisering är uppkoppling. Förmåga att koppla samman maskiner, sensorer, människor och stödjande IT-system gör att företag kan integrera information, skapa bättre produktionsflöden, kontrollera och styra processer och samarbeta med andra företag i avancerade leverantörskedjor. Detta är grundläggande förutsättningar för att genomföra Industri 4.0. Det föreslagna projektet, 5G-enable manufacturing II (5GEM II) skall skapa fyra avancerade demonstratorer för 5G-teknologi i tillverkningsindustrin. Det är ett fortsättningsprojekt och bygger på fyra tidigare demonstratorer för utnyttjande av 5G-teknologi industrin. Två industriella testbäddar hos SKF och Volvo utnyttjas. Ytterligare en testbädd används i projektet, Stena Industry Innovation Lab, för att göra tester på lägre teknikmognadsnivå. 5GEM fas ett handlade om kommunikation till eller i från en maskin eller enstaka operatör. 5GEMII handlar om att kommunicera inom hela fabriker.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maja Bärring

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Clarissa Alejandra Gonzalez Chavez

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mukund Subramaniyan

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Siemens

Göteborg, Sweden

SKF Group

Goteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.5gem.se

Senast uppdaterat

2020-02-07