5G-Enabled Manufacturing II (5GEMII)
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

En central del av industriell digitalisering är uppkoppling. Förmåga att koppla samman maskiner, sensorer, människor och stödjande IT-system gör att företag kan integrera information, skapa bättre produktionsflöden, kontrollera och styra processer och samarbeta med andra företag i avancerade leverantörskedjor. Detta är grundläggande förutsättningar för att genomföra Industri 4.0. Det föreslagna projektet, 5G-enable manufacturing II (5GEM II) skall skapa fyra avancerade demonstratorer för 5G-teknologi i tillverkningsindustrin. Det är ett fortsättningsprojekt och bygger på fyra tidigare demonstratorer för utnyttjande av 5G-teknologi industrin. Två industriella testbäddar hos SKF och Volvo utnyttjas. Ytterligare en testbädd används i projektet, Stena Industry Innovation Lab, för att göra tester på lägre teknikmognadsnivå. 5GEM fas ett handlade om kommunikation till eller i från en maskin eller enstaka operatör. 5GEMII handlar om att kommunicera inom hela fabriker.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maja Bärring

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Clarissa Alejandra Gonzalez Chavez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mukund Subramaniyan

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Siemens

Göteborg, Sweden

SKF Group

Goteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02820
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.5gem.se

Senast uppdaterat

2020-02-07