Strategi för globalisering av monteringsinstruktioner (GAIS)
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med GAIS är att stärka Svensk produktionsteknik genom att utveckla nya tekniker och standarder för smart information- och kommunikationssystem med hjälp av mobila hjälpmedel.

Förväntade resultat är att minska den icke värdeadderande tiden (NVA) för operatörer, genom att effektivisera informationsflödet och antalet informationsbärare. Göra systemet mer flexibelt för en global marknad.

Projektledare: Åsa Fast-Berglund

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Pierre Johansson

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Sandra Mattsson

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Göteborgs tekniska college

Göteborg, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-02648
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/GA...

Senast uppdaterat

2021-01-13