SMARTARE MÖTEN MEET-MODELLEN
Rapport, 2016

Smartare möten
med MEET-modellen
MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete
gällande organisations- och informationsstruktur när
olika former av möten skall planeras.
Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande
organisatoriska och informatoriska frågor, ökat
informations- och kunskapsspridande i organisationen
samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

informationsteknik

inter-organisatoriskt samarbete

Organistation

model

MEET

Författare

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Per Gullander

Swerea

Ulrika Ny Harlin

Swerea

Dan Li

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28