SMARTARE MÖTEN MEET-MODELLEN
Report, 2016

Smartare möten
med MEET-modellen
MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete
gällande organisations- och informationsstruktur när
olika former av möten skall planeras.
Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande
organisatoriska och informatoriska frågor, ökat
informations- och kunskapsspridande i organisationen
samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

informationsteknik

inter-organisatoriskt samarbete

Organistation

model

MEET

Author

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Product and Production Development, Production Systems

Per Gullander

Swerea

Ulrika Ny Harlin

Swerea

Dan Li

Chalmers, Product and Production Development, Production Systems

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Production

More information

Latest update

2/28/2018