5GEM - 5G-Enabled Manufacturing
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet 5GEM (5G-Enabled Manufacturing) skall skapa ett pilot-produktionssystem som med hjälp av 5G-baserad kommunikation kan utföra tillverkning i världsklass. Femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik (5G) kan ge svensk industriproduktion kraftigt ökad produktivitet och konkurrenskraft. Målet med projektet är att demonstrera hur 5G-teknik kan skapa flexibilitet, hållbarhet och konkurrenskraft i 4 livscykelfaser för industriella produktionssystem (utveckling, installation, drift och underhåll).

Projektets tillämpning av 5G-baserad och mobil kommunikationsteknik har potential att kraftigt förbättra hastighet, kvalitet och störningskänslighet för informationsflödet i ett avancerat produktionssystem. Användningen av kommunikationsteknik bortom state-of-the-art kommer att ge företag ökad flexibilitet, kundanpassning och produktivitet samt attraktivare arbetsplatser. Projektet skall även ge precisions- och kvalitetsökning, snabbare omställning, effektivare felhantering samt spårbarhet för produkter och systemkomponenter.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maja Bärring

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jonatan Berglund

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Camilla Lundgren

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Malin Tarrar

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Factory Radio Design of a 5G Network in Offline Mode

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

www.5gem.se

Senast uppdaterat

2020-02-07