5G-Enabled Manufacturing (5GEM)
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

5G-Enabled Manufacturing (5GEM) syftade till att demonstrera potentialen i trådlös och mobil 5G-kommunikation för hållbar och konkurrenskraftig tillverkning. Projektet har utvecklat och demonstrerat koncept bortom kända tillämpningar baserade på 5G- och cellulär teknik. Projektresultaten har fått bred och internationell spridning till industrin, samhället, vetenskapssamhället och universitetsstudenter. Förväntade effekter och resultat: 5GEM-projektet har visat teknisk genomförbarhet för fyra demonstratorer. Tillämpningarna är skalbara och kan utnyttjas för ett obegränsat antal sensorer, maskiner, maskinoperatörer etc.. Det möjliggör stora potentiella effekter och värden för både telekomleverantörer och tillverkningsindustrin. Projektet omfattade inte nya affärsmodeller, men starka potentiella kommersiella värden kan ses Upplägg och genomförande: Det utmaningsdrivna samverkansprojektet 5GEM samlade nyckelaktörer för att visa potentialen i 5G-teknologi inom tillverkningsindustrin. Ericsson bidrog med 5G-teknik. SKF ställde ett nytt tillverkningssystem till förfogande. Chalmers tillhandahöll testbäddar, lab och forskningskapacitet. Vinnova bidrog med riskfinansiering. 5GEM fokuserade på de centrala livscykelfaserna för ett produktionssystem, d.v.s. design, implementering, drift och underhåll. 5GEM-projektet implementerade 5G-teknologi både i testbädds/lab-miljöer och i ett reellt produktionssystem.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maja Bärring

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jonatan Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Camilla Lundgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Malin Tarrar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06755
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Factory Radio Design of a 5G Network in Offline Mode

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

www.5gem.se

Senast uppdaterat

2021-03-26