SUstainability, sMart Maintenance och fabriksdesIgn Testbed (SUMMIT)
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

SUMMIT fokuserar på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata) och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering och dess koppling till industriella dataset).

Virtual development laboratory kommer att erbjuda möjligheten till extern uppkoppling via internet samt fysisk access för att möjliggöra samarbete kring utveckling, testning och demonstration av digitala lösningar i projektets industriella fallstudier.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jonatan Berglund

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

XIAOXIA CHEN

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Forskarassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Liang Gong

Projektassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Daniel Nåfors

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ebru Turanoglu Bekar

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

ATS AB

Göteborg, Sweden

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Microsoft

Stockholm, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Siemens

Göteborg, Sweden

Sigma IT Consulting

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04773
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-11