Dynamisk människa-automation interaktion (DYNAMITE)
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Syfte och mål
Den huvudsakliga idén med DYNAMITE är att integrera människor och automation i kollaborativa och kreativa produktionssystem. Dessutom kommer DYNAMITE möjliggöra en dynamisk planering och fördelning av både uppgifter och resurser dvs människor, maskiner och robotar, för att skapa flexibla och proaktiva produktionssystem. Målet kommer att uppfyllas genom att införa ett mer dynamiskt tänkande i dagens produktionssystem.


Förväntade effekter och resultat
Genom att utveckla en cockpit med verktyg för personlig stöd för beslut och fördelning mellan människor och robotar dynamisk tilldelning av arbetsinstruktioner. Kommer DYNAMITE att:
- Minska tiden för beslutsfattandet med minst 50 % och öka kvaliteten på dessa beslut med minst 50 % 
- Skapa dynamisk information av både fördelningsverktyg och arbetsinstruktioner genom nya och innovativa tekniska lösningar
- Påverka robotforskningen genom att fokusera uppmärksamheten på human - robot interaktion


Planerat upplägg och genomförande
De fyra arbetspaket kommer tillsammans att utgöra ryggraden av demonstranterna. Istället för att ha alla demonstranter i slutet av projektet, kommer DYNAMITE presentera demonstranter periodvis, siktar på att testa och utvärdera idéerna i de olika WP. Slutligen kommer det att finnas en demonstrator som testar alla idéer från tidigare demonstranter och WPS för att visa konceptet av dynamit. Därför kommer DYNAMITE möjliggör ett nära samarbete mellan industri och akademi med dynamiska och iterativa slingor av demonstranter och spridning av resultat.

Projektledare
Åsa Fasth Berglund, asa.fasth@chalmers.se

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

CEJN AB

Skövde, Sweden

CGM Group

Borås, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

XMReality

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05220
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/dy...

Senast uppdaterat

2019-11-29