Forskningsintegrerad undervisning: Hur? och Varför?
Övrigt konferensbidrag, 2015

Lärare som vill integrera forskning i undervisning, och som vill diskutera hur kan detta göras praktiskt, är välkomna på detta runda bordet samtal. Målet med detta är att vi genom denna diskussion får med oss goda exempel, reflektioner och erfarenheter till vidare diskussioner i fakultetsrådet. Då våra utexaminerade ingenjörer utgör viktiga ambassadörer för Chalmers är det strategiskt viktigt att alla studenter får inblick i Chalmers forskning samt att utbildningen är både relevant och aktuell. ‘Chalmers övergripande mål för grundutbildningen är en utbildning i världsklass. Alla studenter ska rustas för att göra skillnad för en hållbar samhällsutveckling. Utbildningarnas struktur och innehåll ska utvecklas i nära samspel med samhälle, näringsliv och vår forskning. Styrkeområdena har som uppgift att integrera utbildning, forskning och nyttiggörande, en integration som också ska prägla utbildningen.’ Att integrera forskning i undervisning kan verka enkelt, men är inte utan implikationer. Det finns förstås både för och nackdelar. Schroder skriver att genom att integrera forskning i undervisningen kan detta berika forskarens egen kunskap genom att expandera kontexten (Schroeder, 1996) . Olika kurser kanske lämpar sig olika bra beroende på närhet till forskningen och kopplingen till den undervisande läraren. Man kan tänka sig olika typer av forskningsintegration, alltifrån koppling av kursmaterial till forskningsfronten till mer ”mjuka frågor” om hur det är att jobba som forskare. Målet med detta rundabords-samtal är att vi i denna arbetsgrupp får med oss goda exempel, reflektioner och erfarenheter som vi sedan kan dela med resten av fakultetsrådet under våren 2015.

Författare

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Mats Norell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

KUL konferensen

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Lärande

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31