Virtuell Produktions Modell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen
Report, 2017

Denna rapport presenterar resultatet från ett genomfört FoU-projekt som undersöker möjligheten med att utveckla en BIM-viewern för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. Den vidareutvecklade BIM-viewern, BIMXplorer, utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen. FoU-projektets intervju- och observationsstudie visar att VR-systemet bidrar till: - Bättre förståelse och rumsuppfattning - Stödjer bättre beslutsfattning och problemlösning i projekteringen - Verktyg för att stödja arbetsberedning och planering Det slutliga användargränssnittet presenteras i följande filmer: - Användargränssnittet HTC-Vive - Användargränssnittet Oculus Rift Touch - Exempel på tillämpning: Planering av montage - Installation

Author

Mattias Roupé

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Building Futures (2010-2018)

Production

Subject Categories

Civil Engineering

Construction Management

Software Engineering

Human Computer Interaction

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

More information

Created

10/7/2017