Virtuell Produktions Modell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen
Rapport, 2017

Denna rapport presenterar resultatet från ett genomfört FoU-projekt som undersöker möjligheten med att utveckla en BIM-viewern för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. Den vidareutvecklade BIM-viewern, BIMXplorer, utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen. FoU-projektets intervju- och observationsstudie visar att VR-systemet bidrar till: - Bättre förståelse och rumsuppfattning - Stödjer bättre beslutsfattning och problemlösning i projekteringen - Verktyg för att stödja arbetsberedning och planering Det slutliga användargränssnittet presenteras i följande filmer: - Användargränssnittet HTC-Vive - Användargränssnittet Oculus Rift Touch - Exempel på tillämpning: Planering av montage - Installation

Författare

Mattias Roupé

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Programvaruteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07