Plattformsstrategi och modularisering - Positiva effekter på lönsamhet
Magazine article, 2017

Många företag utnyttjar plattforms- och modulariseringsstrategier för att hantera ökade krav på alltmer kundanpassade produkter. Men ger detta verkligen positiva effekter på lönsamheten? Denna artikel visar att dessa två strategier bidrar till ökad vinstmarginal och avkastning på eget kapital så länge företaget inte befinner sig i en bransch där trycket på låga kostnader är orimligt högt.

Author

Magnus Persson

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Björn Lantz

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Management of innovation and technology

2001-208X (ISSN)

Vol. 2017 4 7-8

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Areas of Advance

Production

More information

Created

1/24/2018