Designåtgärder och grönska
Book chapter, 2017

Author

Jens Forssén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Skapa goda ljudmiljöer HANDBOK I TRAFIKBULLERSKYDD

103-113
978-91-7585-574-5 (ISBN)

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

ISBN

978-91-7585-574-5

More information

Latest update

5/12/2020