Designåtgärder och grönska
Kapitel i bok, 2017

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Skapa goda ljudmiljöer HANDBOK I TRAFIKBULLERSKYDD

103-113
978-91-7585-574-5 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7585-574-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12