Designåtgärder och grönska
Kapitel, populärvetenskapligt, 2017

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Skapa goda ljudmiljöer HANDBOK I TRAFIKBULLERSKYDD

103-113

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7585-574-5

Mer information

Skapat

2017-12-24