Kombinerad mobilitet - kundperspektiv på framtidens resande
Other conference contribution, 2018

I ett samverkansprojekt mellan Intermetra, Samtrafiken, Trafikverket, Västtrafik, Keolis och RISE Viktoria undersöker vi i en kvantitativ webbundersökning bland 1500 svenskar kunskap om, attityder till och förutsättningar för kombinerad mobilitet. Vi kartlägger också i en kvalitativ del den verklighet som kollektivresenärer, bilpendlare och cyklister möter i sitt dagliga resande, för att hitta svar på de frågor som är avgörande för hur vi kommer att resa i framtiden. Projektet slutrapporteras i december 2017 och vi önskar presentera de centrala insikterna vid Transportforum 2018. Det stora antalet privatägda bilar i samhället idag skapar problem med trängsel och påfrestningar på miljön. Kombinerad mobilitet öppnar möjligheter till att förändra detta och göra vårt resande smartare och mer hållbart. Utvecklingen mot kombinerad mobilitet drivs på av globala trender så som urbanisering, digitalisering och tjänstefiering, men också transportrelaterade trender som ökade kostnader för kollektivtrafiken och den framtida potentialen i självkörande fordon. Men kombinerad mobilitet är ingen mirakelkur. Många frågetecken kvarstår kring hur framtidens resande ska utformas. För att bli en lösning för det stora flertalet måste kombinerad mobilitet vara attraktivt på många olika plan. Det finns goda exempel att lära av; tjänster som Waze, Swish och Google Search har förändrat vårt beteende och blivit en del av vårt vardagsliv. Projektet syftar till att undersöka hur kombinerad mobilitet kan sälla sig till dessa, och vad som från ett kundperspektiv kan göra verklig skillnad för utvecklingen mot ett smartare och mer hållbart resande.

MaaS

kombinerad mobilitet

kundperspektiv

Author

Rasmus Sundqvist

Anders Lindahl

Adam Laurell

Maria Perman

Maria Novotny

Erik Grip

David Goldberg

Jana Sochor

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Steven Sarasini

Transportforum 2018, Linköping, Sweden, January 10-11, 2018

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

12/30/2017