Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete - Injury prevention and Safety promotion
Other conference contribution, 2017

Author

Robert Ekman

Architecture and Civil Engineering

Kick-off för forskningsprojektet ”Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention, 20 oktober 2017, Uddetorpsskolan, Skara.

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

1/18/2018