Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete - Injury prevention and Safety promotion
Other conference contribution, 2017

Author

Robert Ekman

Chalmers, Architecture, Building Design

Kick-off för forskningsprojektet ”Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention, 20 oktober 2017, Uddetorpsskolan, Skara.

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

11/14/2023