Utvikling av leverandørrelasjoner
Book chapter, 2001

Author

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Department of Industrial Marketing

Tim Torvatn

Logistikk - et lederansvar, Gyldendal Akademisk, Oslo. / edited by D. Bjørnland et al.

271-291

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Created

10/7/2017