Utvikling av leverandørrelasjoner
Kapitel i bok, 2001

Författare

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Tim Torvatn

Logistikk - et lederansvar, Gyldendal Akademisk, Oslo. / edited by D. Bjørnland et al.

271-291

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07