Organisering och intersektionalitet
Book, 2007

Varför är en person underordnad andra personer? Svaren blir olika beroende på vilka teorier forskare använder. Denna bok visar hur intersektionalitet kan tillämpas inom organisationsteorin. Genom att skifta fokus och alternera mellan teorier om kön, klass, etnicitet och sexualitet kan man få en större insikt om en persons arbete och livssituation, hur ett företag är organiserat eller hur en arbetsgrupp fungerar.

Author

Ulla Eriksson-Zetterquist

University of Gothenburg

Alexander Styhre

University of Gothenburg

Subject Categories

Business Administration

ISBN

91-47-07735-2

Publisher

Liber Förlag

More information

Latest update

9/2/2019 6