Organisering och intersektionalitet
Bok, 2007

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Alexander Styhre

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-47-07735-2