Reklam som språk och text - röster som övertygar?
Book chapter, 2006

Author

Claes Ohlsson

University of Gothenburg

Einar Korpus

University of Gothenburg

I: Ledin, Per m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 28. Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund: Lund University Press

Subject Categories

Specific Languages

More information

Latest update

12/13/2018