Reklam som språk och text - röster som övertygar?
Kapitel i bok, 2006

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Einar Korpus

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-10