Reklam som språk och text - röster som övertygar?
Kapitel i bok, 2006

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Einar Korpus

Göteborgs universitet

I: Ledin, Per m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 28. Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund: Lund University Press

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13