Några medeltida takstolar - En delrapport i ett forskningsprojekt kring takfotens historiska utveckling och konstruktiva verkningssätt
Report, 2005

Author

Carl Thelin

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

History of Technology

Building Technologies

Building design papers: 1

More information

Created

10/6/2017