Miljöarbete inom bygg- och fastighetssektorn - en litteratursammanställning med fokus på miljöledning, avfall, energi, inomhusmiljö och farliga ämnen
Report, 2007

Denna rapport är uppförd på uppdrag av Boverket och syftar till att utgöra underlag till Boverkets rapportering av det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet. Boverket kommer att rapportera bygg- och fastighetssektorns miljöarbete. Rapporten är resultatet av en litteraturstudie som fokuserat på områdena miljöledning och verktyg, avfall, energi, inomhusmiljö samt farliga ämnen kopplat till bygg- och fastighetssektorn.

Author

Karin Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Pernilla Gluch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Subject Categories

Civil Engineering

Other Environmental Engineering

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 9

More information

Latest update

11/5/2018