Miljöarbete inom bygg- och fastighetssektorn - en litteratursammanställning med fokus på miljöledning, avfall, energi, inomhusmiljö och farliga ämnen
Rapport, 2007

Denna rapport är uppförd på uppdrag av Boverket och syftar till att utgöra underlag till Boverkets rapportering av det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet. Boverket kommer att rapportera bygg- och fastighetssektorns miljöarbete. Rapporten är resultatet av en litteraturstudie som fokuserat på områdena miljöledning och verktyg, avfall, energi, inomhusmiljö samt farliga ämnen kopplat till bygg- och fastighetssektorn.

Författare

Karin Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 9

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05