Etablering av handelsstrukturer for LCI-data - En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av datahandel
Report, 2001

Author

Raul Carlson

Department of Environmental Systems Analysis

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, COMESA, Environmental Systems Analysis

Department of Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:3

More information

Created

10/7/2017