Etablering av handelsstrukturer for LCI-data - En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av datahandel
Rapport, 2001

Författare

Raul Carlson

Institutionen för miljösystemanalys

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Institutionen för miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:3

Mer information

Skapat

2017-10-07